pozadie mobil v rukách

Kategória: Výživné

Ako sa určuje výška výživného a v čom vám môže poradiť právnik?

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je stanovená zákonom. Nedá sa nijako obísť a platí až do doby, kedy je dieťa schopné samo si zarobiť na svoj život. Preto sa čas platenia výživného nestanovuje na dovŕšenie konkrétneho veku dieťaťa. Pri platení a výške výživného sa však môžu vyskytnúť otázky, s ktorými vám dokáže poradiť práve skúsený právnik. Dohoda je lepšia […]

Čítať viac
calendar

Neplatenie výživného: Ako postupovať?

Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť vyplývajúca zo zákona o rodine. Táto zákonná povinnosť okrem samotnej povinnosti rodičov živiť deti do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť, v sebe zahŕňa aj osobné právo dieťaťa na výživu.  Ten kto najmenej dva mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z […]

Čítať viac
calendar