pozadie mobil v rukách

Ako sa určuje výška výživného a v čom vám môže poradiť právnik?

calendar
Výživné

Zdieľať:

Vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je stanovená zákonom. Nedá sa nijako obísť a platí až do doby, kedy je dieťa schopné samo si zarobiť na svoj život. Preto sa čas platenia výživného nestanovuje na dovŕšenie konkrétneho veku dieťaťa. Pri platení a výške výživného sa však môžu vyskytnúť otázky, s ktorými vám dokáže poradiť práve skúsený právnik.

Dohoda je lepšia ako spor

Na výške výživného je možné dohodnúť sa medzi partnermi navzájom. Je to najľahšia aj najrýchlejšia cesta. Pretože pokiaľ sa výživné platí bez existencie rozhodnutia súdu druhému rodičovi alebo priamo plnoletému dieťaťu, je výška na vzájomnej dohode rodičov, prípadne dieťaťa, ak je plnoleté.

Tu môže advokát veľmi výrazne pomôcť k zlepšeniu situácie, zmierom medzi oboma partnermi. Pretože ak do hry vstúpi súd a určí výživné, aj jeho zmena je už následne možná iba súdnou cestou. 

To znamená, že súdom určené výživné musí rodič platiť aj v prípade straty práce, či iných životných udalostí. Ak ste sa s partnerom však na výživnom dohodli, viete spolu preklenúť aj prípadné dočasné problémy bez súdnych sporov. 

Pri ďalšom štúdiu dieťaťa

Dieťa má nárok na výživné až do doby, kedy sa o seba dokáže finančne postarať samé. Za to sa vo väčšine prípadov rozumie ukončenie štúdia na strednej škole alebo vysokej, v prípade, ak nepokračuje v štúdiu ďalej. Pri vysokej škole sa však za ukončenie výživného považuje ukončenie štúdia na jednej vysokej škole. 

Ak sa dieťa rozhodne študovať na ďalšej vysokej škole, súd spravidla určí, že vyživovacia povinnosť k dieťaťu zanikla. Nie vždy je to však pravidlo. Je síce splnená schopnosť dieťaťa sa samostatne živiť, ale súd bude ďalšie štúdium prehodnocovať individuálne. Ak o to dieťa požiada. V takom prípade sa zíde rodičovi kvalitný advokát, ktorý ho zastúpi. Napríklad aj pred situáciou, že dieťa sa stane celoživotným študentom za dobré výživné.

 Výživné aj v dospelosti

Ak je dieťa schopné sa živiť, tak návrh na zastavenie výživného podáva rodič. Tu je dobrý advokát cestou, aby proces prebehol rýchlo a bez prieťahov. Odborník na rodinné právo vám poradí presné postupy, žiadosť pripraví a smeruje na súd. 

Je však dôležité vedieť, že ani rozhodnutím súdu vyživovacia povinnosť nezaniká úplne.  V prípade, že dieťa  stratí schopnosť živiť sa, napríklad z dôvodu ťažkej choroby alebo úrazu, rodičom opäť vzniká vyživovacia povinnosť. V takomto prípade už ale podáva nárok na súd samotné dieťa. Ak nie je znalé svojich možností, právnik je pre neho zdatnou pomocou.

Ustráži oprávnené výdavky

Ak sa pre spor o výživné dostanete pred súd, ten bude skúmať pri určovaní výšky  celkové náklady na dieťa, aby pokrývalo jeho potreby. Tu sa začína dokazovanie, pri ktorom je skúsený advokát zástupcom, aby na jednej strany neboli náhrady nadhodnocované ale ani podhodnocované. Ak to dovoľujú majetkové pomery rodičov, dieťa má nárok aj na ďalšie plnenia ako výlety, športové aktivity a podobne. 

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde