pozadie mobil v rukách

Veľkosť obratu môže byť otroctvom, ak sa nedosahuje zdravý a udržateľný zisk

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Veľkosť obratu môže byť otroctvom

Podnikateľský obrat je často vnímaný ako ukazovateľ úspechu. Avšak, veľkosť obratu nie je jediným kritériom, ktoré by sme mali sledovať. Ak sa obrat stáva prioritou na úkor zisku, môže to viesť k problémom a paradoxne aj k “obchodnému otroctvu”. Prečo?

 1. Obrat bez zisku je neudržateľný:
  • Ak firma dosahuje veľký obrat, ale nevytvára zisk, je to varovný signál. Bez zisku nie je možné udržať dlhodobú životaschopnosť podnikania.
  • Firma môže byť závislá na externých finančných injekciách, čo môže viesť k dlhodobému zadlženiu a strate nezávislosti.
 2. Zdravý zisk je kľúčom:
  • Zisk je životodarnou silou podnikania. Sú to peniaze, ktoré zostávajú po zaplatení všetkých nákladov.
  • Ak sa obrat zvyšuje, ale zisk zostáva nízky, môže to znamenať, že náklady rastú rýchlejšie ako príjmy.
 3. Obrat môže byť len číselným efektom:
  • Veľký obrat môže vyzerať dobre na papieri, ale ak nie je podložený ziskom, je to iba číselná hra.
  • Firmy by mali sledovať efektívnosť svojich investícií a návratnosť kapitálu.
 4. Psychologický tlak a spoločenské očakávania:
  • Podnikatelia často cítia tlak, aby dosiahli veľký obrat, aby ich firma pôsobila úspešne.
  • Spoločnosť a médiá často oslavujú veľké obraty, ale zabúdajú na dôležitosť zisku.
 5. Udržateľnosť a kvalita života:
  • Podnikanie by malo slúžiť nielen na generovanie obratu, ale aj na zabezpečenie udržateľného živobytia pre podnikateľov.
  • Ak podnikateľ pracuje neustále na zvýšení obratu bez ohľadu na zisk, môže to viesť k vyčerpaniu a obetovaniu osobného života.

Veľkosť obratu je dôležitá, ale nie je to jediný ukazovateľ úspechu. Podnikatelia by mali sledovať zisk, efektívnosť a udržateľnosť, aby sa vyhli “obchodnému otroctvu” a dosiahli skutočný úspech.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde