pozadie mobil v rukách

Kategória: Podnikanie

Daň z motorových vozidiel v roku 2024

Daň z motorových vozidiel v roku 2024  

V prípade ak používate motorové vozidlo na podnikateľské účely je nutné za toto vozidlo odvádzať daň z motorových vozidiel. Lehota na podanie a zároveň zaplatenie dane z motorových vozidiel za rok 2023 je 31. januára 2024.

Čítať viac
calendar
Daň z nehnuteľností v roku 2024

Daň z nehnuteľností v roku 2024 

Daň z nehnuteľností spadá pod zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku. Výška dane závisí od typu nehnuteľnosti (stavby, pozemky, byty) a je určená na základe všeobecného záväzného nariadenia príslušnej obce.

Čítať viac
calendar
Dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024

Dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 

Základom dane z príjmov FO sú príjmy zo zamestnania, príjmy z podnikania resp. inej samostatne zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu a v neposlednom rade tiež príjmy z prenájmu nehnuteľností.

Čítať viac
calendar
Kontrola zo strany štátnych a daňových úradov

Kontrola zo strany štátnych a daňových úradov 

Poskytujeme  zastupovanie podnikateľov pri daňových a správnych kontrolách, zabezpečujeme súlad vášho podnikania so všetkými právnymi požiadavkami. Poradíme Vám, ako zabezpečiť efektívnu nápravu zistených nedostatkov a nezrovnalostí.

Čítať viac
calendar
Veľkosť obratu môže byť otroctvom

Veľkosť obratu môže byť otroctvom, ak sa nedosahuje zdravý a udržateľný zisk

Podnikateľský obrat je často vnímaný ako ukazovateľ úspechu. Avšak, veľkosť obratu nie je jediným kritériom, ktoré by sme mali sledovať. Ak sa obrat stáva prioritou na úkor zisku, môže to viesť k problémom a paradoxne aj k “obchodnému otroctvu”. Prečo? Veľkosť obratu je dôležitá, ale nie je to jediný ukazovateľ úspechu. Podnikatelia by mali sledovať […]

Čítať viac
calendar
Prečo podnikatelia korumpujú

Prečo podnikatelia korumpujú politikov a prečo sa politici dajú ľahko skorumpovať

Korupcia je zákerne rozšírený problém, ktorý sa týka mnohých krajín a spoločností. Prečo však podnikatelia korumpujú politikov a prečo sa politici dajú ľahko skorumpovať? Na túto otázku sa pokúsime nájsť odpovede. V konečnom dôsledku je korupcia komplexným problémom, ktorý vyžaduje systematické riešenie. Politici aj podnikatelia by mali spolupracovať na vytvorení transparentného a etického prostredia, kde […]

Čítať viac
calendar
Rozdiel medzi obchodníkom a podnikateľom

Aký je rozdiel medzi obchodníkom a podnikateľom a aké má podnikateľ dilemy?  

Podnikanie je fascinujúci svet, kde sa stretávajú inovácie, riziká a príležitosti. Často však ľudia zamieňajú pojmy “obchodník” a “podnikateľ“, čo môže viesť k osobným dilemám. Pozrieme sa na rozdiel medzi nimi.   Obchodník: Obchodník je osoba, ktorá sa zameriava na riadenie a rast už existujúcich vecí. Má rád stabilitu a efektívne fungujúce procesy.Obchodník sa zaujíma […]

Čítať viac
calendar
Rozdiel medzi podnikateľským nápadom a podnikateľským modelom

Prečo je v podnikaní dôležité rozlišovať medzi podnikateľským nápadom a podnikateľským modelom?

Podnikanie je fascinujúci svet plný inovácií, rizík a príležitostí. Aby sme v ňom úspešne pôsobili, je kľúčové pochopiť rozdiel medzi podnikateľským nápadom a podnikateľským modelom. Prečo je to dôležité? V konečnom dôsledku je kombinácia kreativity (nápad) a štruktúrovaného plánovania (model) kľúčom k úspechu v podnikaní.  

Čítať viac
calendar
Neodkladajte zisk na neskôr lebo nepríde nikdy

Neodkladajte zisk na neskôr lebo nepríde nikdy 

Podnik, ktorý od začiatku neprináša zisk, ho prinesie málokedy. Založenie podniku je relatívne jednoduché. Skoro každý vydrží jeden rok. Až potom začne ísť do tuhého. Zvládnutie rastu a rozvoja je náročné, ale najnáročnejšie je dosiahnuť udržateľnosť modelu počas niekoľkých rokov, eventuálne desaťročí.  Sú podnikatelia, ktorí rýchlo spoznajú dobrý podnikateľský nápad, ale nie sú spôsobilí ho po […]

Čítať viac
calendar