pozadie mobil v rukách

Podnikateľský nápad nie je dôležitý, kľúčová je jeho realizácia

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Podnikateľský nápad nie je dôležitý, kľúčová je jeho realizácia

Najmä začínajúci podnikatelia robia jednu kľúčovú chybu. Veria, že ich úspech závisí od ich unikátneho a doposiaľ nerealizovaného nápadu. Často hovoria, že majú úžasný podnikateľský nápad, ale nemôžu vám ho povedať, aby im ho nikto neukradol. Nakoniec vám ho aj tak povedia. Sú zamilovaný do vlastného nápadu a to ich zaslepuje. 

Lepšie ako o unikátnych nápadoch je hovoriť o príležitostiach. Príležitosti sa môžu, ale aj nemusia zrealizovať. Príležitosť prináša úplne nový nápad alebo aj starý nápad realizovaný novým spôsobom alebo starý nápad, starým spôsobom, ale na inom mieste. Príležitosť môže skončiť úspechom, ale aj neúspechom. Je potrebné rozlišovať medzi realistickými príležitosťami a víťaznými nápadmi (snami) mimo reálneho života.

Dôležitý nie je nápad, ale objektívne posúdenie nápadu a jeho prípadná následná realizácia. Nie každý dobrý nápad je možné premeniť na dobrý podnik. Hodnota každej podnikateľskej príležitosti sa odvíja od formy, ktorú dostane realizáciou v reálnom (nie teoretickom) svete. Lepšie je mať špičkovo prevedený priemerný nápad, ako špičkový nápad s priemernou realizáciou. 

Ak vás motivuje iba nápad a nie podnikanie samotné, nemali by ste začínať podnikať.  Otázka nie je, čo budú od vás zákazníci kupovať, ale prečo budú nakupovať práve od vás? Akú výhodu viete vytvoriť a poskytnúť vašim klientom? Buď máte niečo lepšie ako konkurencia alebo máte rovnakú vec za lepšiu cenu. Na otázku prečo by mali kupovať od vás by ste mali vedieť odpovedať jednou vetou. Ak to neviete povedať v 30 sekundách, žiadny klient to nepochopí a teda je veľmi pravdepodobné, že nebudete úspešný.

Zákazník neverí tomu, čomu nerozumie. Ak mu neviete vysvetliť prečo by mal od vás kupovať, pravdepodobne nebudete úspešný. Váš nápad by ste mali pred jeho realizáciou diskutovať s toľkými ľuďmi, s koľkými to len bude možné. Pozorne počúvajte ich reakcie, poučte sa z nich a modelujte svoju formu nápadu. Dôležité je vytvoriť formu nápadu t. j. nájsť to, čo robí nápad predajným (pozrite sa na nápad očami zákazníka) a následne pre túto formu vytvorte vhodný podnikateľský model. Nájdite to, čo umožní udržiavať predajnosť trvalo. Skutočný podnikateľ sa neobáva, že o jeho nápade budú počuť aj iní, nakoľko vie, že jeho videnie sveta je iba jeho. 

Toto sú tri  štádiá hľadania spôsobu realizácie podnikateľského nápadu (v časovej postupnosti a súčasne od najľahšieho po najťažší):

  • 1. štádium – vytvorenie – vymodelovanie formy nápadu, ktorý bude predajný (tovar, služba – hmotná alebo aj nehmotná) – prestavte si sám seba ako zákazníka, ktorý sa pozerá na váš nápad – produkt a rozhoduje sa ho kúpiť od vás a nekúpiť si ho od konkurencie.
  • 2. štádium – vytvorenie  a trvalé prehodnocovanie podnikateľského modelu, ktorý predaj nápadu trvalo umožní. Každý nápad je možné realizovať nekonečným množstvo podnikateľských modelov s rôznou mierov efektivity a dôsledkov.  
  • 3. štádium – trvalé a systematické prispôsobovanie formy podnikateľského nápadu a zvoleného podnikateľského modelu, aby sa zabezpečili zvolené ciele podnikania (krátkodobé vs. dlhodobé).   

Mnohé neúspešné nápady by uspeli, ak by mali vhodný podnikateľský model a naopak. Podnikateľské modely majú svoju dobu „trvanlivosti“ a je potrebné ich neustále sledovať, vyhodnocovať a meniť! Zapamätajte si túto rovnicu: 

Dobrý podnik = vymodelovaná forma podnikateľského nápadu + vhodný podnikateľský model + trvalá a systematická adaptácia na interné a externé krízy modelu a nápadu.

 

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde