pozadie mobil v rukách

Neodkladajte zisk na neskôr lebo nepríde nikdy 

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Neodkladajte zisk na neskôr lebo nepríde nikdy

Podnik, ktorý od začiatku neprináša zisk, ho prinesie málokedy. Založenie podniku je relatívne jednoduché. Skoro každý vydrží jeden rok. Až potom začne ísť do tuhého. Zvládnutie rastu a rozvoja je náročné, ale najnáročnejšie je dosiahnuť udržateľnosť modelu počas niekoľkých rokov, eventuálne desaťročí. 

Sú podnikatelia, ktorí rýchlo spoznajú dobrý podnikateľský nápad, ale nie sú spôsobilí ho po úvodnom založení ďalej rozvíjať a udržiavať. Plánovanie ďalšieho rozvoja je skoro vždy hádaním z kryštálovej gule. Ale bez plánov to skrátka nejde. Potrebujete mikroskop aj ďalekohľad. To sú dva nevyhnutné nástroje podnikateľa pri zvládnutí rastu. Môžete rásť obratovo a pritom nevytvárať dostatočný zisk na udržanie tempa vášho rastu. Určitej úrovni obratu vždy zodpovedá určitá úroveň organizačnej a personálnej štruktúry podnikania a určitá forma obchodného modelu. 

Ak sa zmenia obratové kritéria je potrebné reagovať t. j. zmeniť organizačnú a personálnu štruktúru a možno aj obchodný model. Plánovanie vám pomôže spoznať pri akom obrate budete musieť začať zmeny pripravovať a kedy najneskôr je ich nutné realizovať. Tiež Vám pomôže rozlíšiť koľko môžete míňať na nákladoch a koľko môžete investovať do zmien a vylepšení.  Plán by mal vždy počítať s tým, aby sa zisk vytvoril už v prvom roku podnikania.

Neodkladajte zisk na neskôr lebo nepríde nikdy. Ak nie je vaše podnikanie v zisku prvých šesť mesiacov, potom je niečo zlé a je potrebné veľmi rýchlo zistiť čo to je. Ak váš podnikateľský model neprináša zisk, pravdepodobne ho neprinesie nikdy. Podnikateľská hra sa nehrá na obraty, ale na zisky. Obraty vás zotročujú lebo musíte obsluhovať veľké množstvo zákazníkov, ktorí vám neprinášajú žiaden alebo iba minimálny zisk. 

Ak pri veľkom obrate nedosahujete zisk, potom je niečo zle nastavené. Buď na strane vašich zákazníkov alebo na strane vašich nákladov. To čo podnikateľa napĺňa je zisk a ten prichádza iba vtedy, ak je všetko správne nastavené. Často sa hovorí, že podnikanie je buď cesta rastu alebo cesta úpadku. Buď ideme hore alebo klesáme. S týmto nesúhlasíme. Je veľa podnikateľov, ktorí vedia, že rast nie je nevyhnutnou podmienkou podnikania. Dobrý podnikateľ vie, ako nájsť veľkosť jeho podnikania, ktorá mu bude najviac vyhovovať. Rast je super, ale nie je nevyhnutný k úspešnému podnikaniu. 

Nezvládnutý rast často vedie ku krachom a neúspechu. Optimálny podnikateľský model nie je ten, ktorý je spojený s najrýchlejším rastom, ale ten, ktorý najrýchlejšie vytvára zisk. Každý podnikateľský nápad sa dá realizovať množstvom rôznych podnikateľských modelov. Vybrať si ten správny podnikateľský model vyžaduje skúsenosť a tiež šťastie. To, či vybraný model bude prinášať zisk a vnútorné naplnenie podnikateľa závisí najmä od jeho realizácie a priebežnej modifikácie. 

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde