pozadie mobil v rukách

Kontrola zo strany štátnych a daňových úradov 

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Kontrola zo strany štátnych a daňových úradov
  1. Nie každá sankcia zo strany daňového úrad alebo iného úradu je zaručene oprávnená. Voči rozhodnutiu je možné podať odvolanie. 
  2. Včas podané odvolanie má odkladný účinok (ak zákon neurčuje inak), to znamená, že rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť a zároveň (ak zákon neurčuje inak) nebude vykonateľné.
  3. Ak si nie ste vedomí pochybenia aj malé pokuty do výšky pár desiatok eur z strany úradu má zmysel riešiť, nakoľko vás to môže neskôr nepríjemne dobehnúť.
  4. Od 1. januára 2022 zaviedla novela zákona o správe daní novú legislatívnu úprava inštitútu indexu daňovej spoľahlivosti. Ide o hodnotenie zo strany Finančnej správy. Vysoko spoľahlivým a spoľahlivým daňovým subjektom poskytuje Finančná správa benefity. Voči menej spoľahlivým zase Finančná správa uplatňuje obmedzenia. Aj malé opakované pochybenie alebo nedodržanie lehoty môže mať za následok zníženie hodnotenia.
  5. Ohlásenie daňovej alebo inej kontroly vie celkom výrazne narušiť chod spoločnosti. Je dobré nechať a zastúpiť odborníkom a využiť tak všetky prostriedky, ktoré vám zákon umožňuje. Ušetríte si nie len čas ale aj zbytočný stres.

Poskytujeme  zastupovanie podnikateľov pri daňových a správnych kontrolách, zabezpečujeme súlad vášho podnikania so všetkými právnymi požiadavkami. Poradíme Vám, ako zabezpečiť efektívnu nápravu zistených nedostatkov a nezrovnalostí.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde