pozadie mobil v rukách

Kedy je správny čas začať s podnikaním? 

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Kedy je správny čas začať s podnikaním?

Správny čas je teraz. Kľúčom k tomu, ako uspieť v biznise, je v prvom rade byť v biznise. Nie o ňom čítať, hovoriť, plánovať, ale skutočne biznis, akokoľvek malý, reálne robiť. Ak hovoríme o biznise, tak nemáme na mysli pasívne vlastnenie akcii alebo podielov v obchodnej spoločnosti. 

Ak hovoríme o podnikaní, tak hovoríme o aktívnom riadení podniku, ktorý predáva konkrétne tovary alebo služby a obsluhuje reálnych zákazníkov, vystavuje faktúry, zamestnáva ľudí a generuje obrat. Samozrejme, pomáha ,,byť na správnom mieste a v správnom čase“, ale iba málokedy sa vopred vie, čo je správne miesto a čo správny čas. Pokiaľ ide o podnikanie, obchodná skúsenosť sama o sebe úspech nezaručí. Pre podnikanie je kľúčový tzv. podnikateľský entuziazmus. Ten je motorom, ktorý poháňa podnikateľa. 

Pozor, podnikateľský entuziazmus je ale aj anestetikum – závoj, ktorý často bráni podnikateľovi vidieť realitu a riziká, ktoré sú s jeho podnikaním spojené. Preto je potrebné už od začiatku obklopiť sa nielen ľuďmi plnými podobného podnikateľského entuziazmu, ale aj právnymi a ekonomickými poradcami a mentormi. 

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde