pozadie mobil v rukách

Kedy ísť v podnikaní do partnerstva a s kým?  

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Kedy ísť v podnikaní do partnerstva a s kým?

Spoločné podnikania s partnermi zvážte iba vtedy, ak skutočne nemáte možnosť získať peniaze a zručnosti potrebné na podnikanie inak. Majte na pamäti, že partnerstvo je vždy nahraditeľné inými zdrojmi, zamestnancami, dodávateľmi, poradcami a pod. 

Ak ste sa rozhodli do vášho podnikania prijať partnera urobte tak iba v týchto  prípadoch:

  1. v prípade finančného investora, ktorý vám dám iba peniaze a ktorý nebude nijako do vášho podnikateľského štýlu zasahovať; 
  1. v prípade, ak vy sám nie ste podnikateľský typ, nemáte schopnosť riešiť náročné situácie a problémy, ale súčasne máte tzv. čuch na ľudí, viete ľudí „čítať“. Je mnoho podnikateľov, ktorí majú schopnosť obklopovať sa mimoriadne nadanými a lojálnymi partnermi;
  1. ste chorý alebo máte vysoký vek a potrebujete nájsť za seba náhradu, niekoho komu váš podnik zveríte a súčasne bude tento partner na tomto podniku osobne zainteresovaný.

Pri výbere partnera do podnikania si urobte domácu úlohu poriadne a zvážte všetky povahové a charakterové rysy vášho budúceho partnera. Nájdite si niekoho, s kým si viete predstaviť rok stráviť v ponorke. Zvážte jeho vhodnosť podľa týchto oblastí: 

Hodnoty – máte spoločné morálne a etické princípy. Ako to spoznať? Pýtajte sa na deti, na to čo očakávajú od života, na partnera, čo majú radi a čo nenávidia. Mali by to byť „zdraví“ a úprimní ľudia, ktorí zdieľajú vaše hodnoty. Viete, ako reagujú pri problémoch a v kríze. Viete, že sú čestní a poctiví. Zapamätajte si, že čestnosť a poctivosť sú pri podnikaní dôležitejšie ako intelekt a vzdelanie či technické zručnosti.

Povaha partnera – z praxe vyplýva, že v podnikaní uspeli partnerstvá odlišných, avšak navzájom sa doplňujúcich pováh. Racionálny a metodický a kreatívny a odvážny. Veci pomáha aj rôznosť talentov a nadaní partnerov v podnikaní. 

Skutočný prínos – je potrebné identifikovať niekoho, kto vás chce len obalamutiť. Hovorí veľmi uveriteľne, ale v skutočnosti sú to len reči. Skutočný prínos partnera spočíva v tom, že je v určitých overiteľných a viditeľných aspektoch lepší ako ste vy a práve kvôli týmto aspektom ste si ho za partnera vybrali.    

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde