pozadie mobil v rukách

Kedy bude moje podnikanie zarábať?

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Kedy bude moje podnikanie zarábať?

Každá spoločnosť potrebuje nejaký čas než začne zarábať. Stres v podnikaní prináša najmä medzera medzi materiálnymi potrebami podnikateľa, prípadne potrebami jeho rodiny a  schopnosťou jeho podnikania zarábať peniaze. Mnoho podnikov skrachovalo z dôvodu, že si ich majiteľ začal uspokojovať svoje životné potreby z prostriedkov, ktoré životne potreboval jeho podnik a zamestnanci. 

Zladenie obchodných príjmov a nákladov súvisiacich s podnikaním s nákladmi osobného života podnikateľa a jeho rodiny je kľúčovou skúškou každého podnikania. Ako vo všetkom, aj pri začatí podnikania je kľúčové správne načasovanie.

Začínať podnikanie bez náležitej finančnej rezervy alebo úspor je veľmi riskantné. Môže Vám samozrejme pomôcť rodina alebo výhodná pôžička, ale aj tak je potrebné mať najskôr vytvorenú rezervu na bežné výdavky, aspoň na dva roky vopred. Najlepšie je zahrnúť váš plat do obchodného plánu vášho podnikania ako nevyhnutný náklad. Vyhnete sa tak prekvapeniam. Počítajte s minimom príjmov plynúcich z podnikania a nastavte si skromný životný štandard. 

Kľúčová je aj podpora rodiny pri vašom podnikaní. A to najmä počas kritických období kedy sa vám nedarí. Bez tejto podpory by mnoho podnikateľov nikdy neuspelo.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde