pozadie mobil v rukách

Dane z príjmov právnických osôb v roku 2024 

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Dane z príjmov právnických osôb v roku 2024
  1. Základom dane PO je výsledok ich hospodárenia.
  2. Rovnako ako pri FO tak aj pri PO sadzba dane závisí od výšky príjmu (výnosov). Ak základ dane nepresiahne sumu 49 790 eur použije sa 15% daň. Základ dane vyšší ako 49 790 eur je zdanený 21%.
  3. Daňovým výdavkom sú všetky preukázateľné výdavky, ktoré boli použité za účelom dosiahnutia, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov.
  4. Rok 2024 opätovne zavádza tzv. daňové licencie. Minimálnu daň sú povinné platiť všetky PO, ktoré dosiahli stratu resp. tie ktorých daňová povinnosť nepresiahla 340 eur. Minimálna daň je po prvý krát splatná 31.3.2025.
  5. Výška daňovej licencie závisí o výšky zdaniteľných príjmov. Ak je výška zdaniteľných príjmov PO od 50 000 eur do 250 000 eur vrátane, minimálna výška dane je 960 eur. Ak je výška zdaniteľných príjmov PO od 250 000 eur do 500 000 eur vrátane, minimálna výška dane je 1920 eur. Od 500 000 eur je minimálna výška dane 3 840 eur.
  6. PO, ktorých výnosy nepresahujú 49 790 eur spadajú do kategórie mikrodaňovníka a môžu tak využívať určité daňové výhody.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde