pozadie mobil v rukách

Dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024 

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024
  1. Základom dane z príjmov FO sú príjmy zo zamestnania, príjmy z podnikania resp. inej samostatne zárobkovej činnosti, z použitia diela a umeleckého výkonu a v neposlednom rade tiež príjmy z prenájmu nehnuteľností.
  2. Sadzba dane závisí od výšky príjmu. Ak základ dane nepresiahne sumu 41 445,46 eur použije sa 19% daň. Základ dane vyšší ako 41445,46 eur je zdanený 25%.
  3. Ak zdaniteľné príjmy FO v roku 2023 nedosiahli limit 2 461,41 eur, FO nie je povinná podať daňové priznanie.
  4. Zdaňovacím obdobím FO je kalendárny rok.
  5. Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane je 31. marec. Lehotu je možné predĺžiť o 3 mesiace.
  6. Ak ste získali povolenie na podnikanie alebo ste začali vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť, prípadne ste začali prenajímať nehnuteľnosť, máte povinnosť registrácie na daň z príjmu. Registráciu je potrebné podať najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci kedy ste začali s podnikaním (získali povolenie) alebo ste dali nehnuteľnosť do prenájmu.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde