pozadie mobil v rukách

Daň z motorových vozidiel v roku 2024  

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Daň z motorových vozidiel v roku 2024
  1. V prípade ak používate motorové vozidlo na podnikateľské účely je nutné za toto vozidlo odvádzať daň z motorových vozidiel. 
  2. Lehota na podanie a zároveň zaplatenie dane z motorových vozidiel za rok 2023 je 31. januára 2024.
  3. Výška dane sa odvíja od výkonu a veku motorového vozidla. Čím je motorové vozidlo výkonnejšie a staršie, tým je daň vyššia. Pri elektromobiloch je výška dane určená od výkonu motora v kW a pri osobnom vozidle je rozhodujúci zdvihový objem valcov uvádzaný v cm3.
  4. V prípade ak celková výška predpokladanej dane (za všetky motorové vozidlá používané na podnikateľské účely) daňovníka je vyššia ako 700 Eur, je daňovník povinný platiť preddavky na daň. 
  5. Okrem osoby, ktorá používa motorové vozidlo na podnikateľské účely je daňovníkom aj zamestnávateľ, ak zamestnancovi vypláca cestovné náhrady za použitie vozidla pričom sa toto vozidlo nepoužíva na podnikanie.
  6. Sankcia za nepodanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel v určenej lehote je 30 Eur.
  7. Na vyplnenie daňového priznania je potrebné osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz). Ostatné roky finančná správa zasiela elektronicky daňovníkom predvyplnené daňové priznanie k dani z motorových vozidiel.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde