pozadie mobil v rukách

Budem schopný ako podnikateľ prekonať všetky problémy?

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Budem schopný ako podnikateľ prekonať všetky problémy?

Môžeme tomu hovoriť aj húževnatosť, bojový duch, zvýšený prah bolesti a pod. Výsledok podnikateľského plánovania nie je skoro nikdy taký, aký bol pôvodne plánovaný a chcený. Vždy sa vyskytnú problémy, ktoré bude potrebné prekonať a riešiť. Mohli by sme podnikanie tiež charakterizovať ako kontinuálne riešenie nových a neočakávaných problémov a je jedno či váš biznis ide hore alebo dole vo svojom raste. Ak sa veci nevyvíjajú podľa našich predstáv a nevieme prekonať problémy, ktoré sa objavili, máme ako ľudia tendenciu veci vzdať. Túto tendenciu majú aj podnikatelia, ale oni sa nevzdávajú ľahko. Skúmajú vlastné chyby a rozhodnutia a hľadajú cesty. Sú súťaží a veľmi neradi prehrávajú bez boja.

Množstvo vecí, ktoré sa môžu pri podnikaní pokaziť je prakticky nekonečné. Medzi skutočnými podnikateľmi nie je žiaden, ktorý by neurobil raz svoju životnú chybu. Ako hovorí slávny filmový boxér  Rocky: „Nejde o to, akú ranu vieš dať, ale akú ranu vieš ustáť, ak ju dostaneš“. Tato schopnosť uniesť rany utŕžené pri podnikaní rozhoduje. 

Veriť sa dá iba tým podnikateľom, ktorí sú spôsobilí priznať, že robia chyby. Sú schopní prijať zodpovednosť za tieto chyby a poučiť sa z nich. Schopnosť prekonávať problémy je daná najmä prostredím a výchovou jedinca. Tí najúspešnejší podnikatelia zvyčajne museli v detstve alebo mladosti prekonať také problémy alebo frustrácie, ktoré iní nezažili a schopnosť prekonávať problémy im potom pomohla pri napĺňaní ich podnikateľskej vízie a sna. 

Túžba po vzdelaní a silná vôľa vyniknúť nad ostatnými vytvára povahu bojovníka. Niekto sa s takouto povahou narodí, ale takýchto ľudí je relatívne málo. Priemerný podnikateľ je produktom jeho súkromného a profesionálneho prostredia, v ktorom čelil mnohým problémom a naučil sa ich prekonávať. Sú to väčšinou optimisti, ktorý sa nedajú jednoducho zastrašiť. Veľkú úlohu pri formovaní podnikateľskej povahy zohráva rodinné prostredie. Človek, ktorého otec pracuje v malom obchode a celé detstvo videl problémy svojho otca sa bude viac hodiť na podnikanie, ako syn riaditeľa nadnárodnej spoločnosti vychovávaný v materiálnom dostatku a v bezpečnej vzdialenosti od reálneho sveta.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde