pozadie mobil v rukách

Ako zistím, či sa môže zo mňa stať podnikateľ?

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Ako zistím, či sa môže zo mňa stať podnikateľ?

Skutočný podnikateľ – nie je závislý na formálnych ani na náladových znakoch podnikania. Ide o osobu, ktorá má určitý spôsob, ako sa stavia k svetu okolo seba. Podnikateľ sa teší z neistoty a nebezpečia z toho, že nevie čo sa stane nasledujúci deň. Podnikateľ si túto neistotu do istej miery vychutnáva.

Podnikateľ sa podobá na povolanie hasiča. Byť hasičom vám prinesie taký typ života, ktorý nenájdete nikde inde – šancu riskovať v skutočnom svete. Riziko je skutočné, požiar, únik plynu a spadnutá budova sú reálne. Je to čistý adrenalín – je to spôsob života, ktorý je návykový ako droga, s ktorou nemôžete prestať.

Pokiaľ nemáte radi neistotu, tak pravdepodobne nie ste podnikateľ. Ak sa napriek tomu dáte na podnikanie, potom pravdepodobne skrachujete, lebo základná charakteristika všetkých podnikateľov je taká, že majú snahu uspieť v neistom a meniacom sa svete. Podnikateľ je ten, kto pláva a bojuje v neistom svete, aby tí, ktorí pre neho pracujú mohli mať pocit, že svet je bezpečné miesto. Byť podnikateľom znamená redukovať neistotu pri výmene tovarov a služieb. Je to takto jednoduché. 

Svet je v samom základe neistý a podnikateľ každý deň hľadá, ako túto neistotu znížiť, využiť a predvídať.  

Šťastie si vyžaduje, aby budúcnosť bola neistá a konečná. Pre šťastie podnikateľov to platí dvojnásobne. 

Podnikatelia nemyslia na možnosť neúspechu. Nie preto, že sú slepí alebo naivní. Naopak, väčšinou majú veľmi vyvinutý zmysel pre realitu. Je to preto, že ich entuziazmus je u nich silnejší, ako strach zo zlyhania. Je to o napĺňaní ich sna. Je to na celý život a má to nádych šialenstva a nestálosti. V istom zmysle to je dar aj prekliatie zároveň. 

Každé podnikanie prináša podnikateľovi neistotu do jeho osobného a rodinného života. Ak nie ste ochotný túto neistotu súvisiacu s vašim nápadom dlhodobo znášať, potom by ste sa mali poriadne zamyslieť či vôbec s podnikaním začnete. Byť podnikateľom je cieľom aj prostriedkom, ktorým napĺňame naše sny a túžby. Pre umelca (maliara) sú farby, štetce a plátno stabilnými prostriedkami, ktoré využíva pri tvorbe. Tvorbe, ktorú chápeme ako časovo ohraničený proces konzumujúci jeho talent, túžby, sny, lásky, depresie a neviem ešte čo, vyúsťujúci do konečného obrazu, ktorý my pozorovatelia obdivujeme. 

Na rozdiel od maliara nepoužíva podnikateľ štetce a farby, ktoré sa v istom momente dokončenia obrazu maliara stanú statickými a nemennými. Podnikateľovými prostriedkami tvorby sú nepreberné množstvá udalostí, náhod, ľudí, vecí, prírody t. j. faktorov,  ktoré sa neustále menia, menili a budú meniť a ktoré nie je možné trvalo zafixovať. Podnikateľ sa snaží vždy vytvoriť obchodný model produkujúci výrobok alebo službu, a pri tomto procese tvorby vie, že nikdy tento model nebude perfektný a dokončený ako maliarov obraz.  

Podnikateľ pozná svoj stav podľa prázdneho pocitu vo svojom vnútri. To však neznamená, že je nešťastný. Naopak, pravdepodobne šťastný je. Ten pocit vnútorného prázdna zapĺňa podnikateľ vlastnými predstavami a keďže vie, akými prostriedkami môže tieto predstavy realizovať v reálnom svete – začína skúšať, vynaliezať, tvoriť, učiť sa z vlastných chýb, žiť v neistote – t. j. začína podnikať. 

Podnikanie je jedným zo spôsobov zapĺňania vnútorného existenčného prázdna každého človeka. Ľudia veľmi často zapĺňajú svoje vnútorné prázdno vierou, priateľmi, partnerom, deťmi, športom, koníčkami, varením, jedením, hudbou, knihami, cestovaním, politickou funkciou a pod. Zapĺňajú svoje vnútorné prázdno hodnotami, ktoré sú veľmi dôležité a pri ktorých sa všetci cítime šťastne a uspokojivo. Ak si k tomuto ale pridáte aj podnikanie, dostávate niečo, čo je veľmi neisté. Neisté v tom zmysle, že podnikanie v sebe obsahuje potenciál obohatenia všetkým vyššie spomenutými hodnotami, ale aj hrozbu ich významného znehodnotenia. Všetci asi poznáte ten typ mnohokrát rozvedeného, skrachovaného a dnes opäť úspešného podnikateľa, ktorého deti ani priatelia roky nevideli, ktorý cestuje po svete a potom zúfalo zdieľa na Facebook fotky vzdialených destinácii     

Entuziazmus podnikateľa má emocionálny základ aj náboj. Podnikateľ nepodniká pre svojich blízkych, zamestnancov, priateľov. Podnikateľ podniká kvôli sebe a kvôli vlastnej bytostnej potrebe. Podnikateľom sa človek nestáva na ekonomickej škole, ale podnikateľom sa človek stáva vlastným vnútorným pocitom akceptácie neistoty a súčasne z radosti vyplývajúcej z podnikateľskej tvorby, improvizácie a kontinuálneho učenia sa nových vecí. 

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde