pozadie mobil v rukách

Ako súvisí podnikanie s vašimi hodnotami a túžbami?

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

Ako súvisí podnikanie s vašimi hodnotami a túžbami?

Podnikanie je potrebné vnímať ako cestu k napĺňaniu nižšie uvedených hodnôt a túžob jednotlivca.

Základné hodnoty v živote sú tieto:

  1. Vedomosti (škola, samovzdelávacie, knihy, internet)
  2. Schopnosť vnímať krásu (v prírode, v ľuďoch, v udalostiach, v umení)
  3. Schopnosť mať a dlhodobo kultivovať vzťahy so sebou a s druhými ľuďmi  (v rodine, v kolektíve, v štáte)

Základné túžby človeka sú tieto:

  1. Byť šťastný (žiť na plno)
  2. Byť milovaný (úspešný)
  3. Byť zdravý (ideálne nesmrteľný) 

Podnikanie je potrebné vnímať ako cestu k napĺňaniu vyššie uvedených hodnôt a túžob jednotlivca. Možno ste to nevedeli, ale každé podnikanie úzko súvisí s našimi vnútornými hodnotami a túžbami.

Našimi  základnými hodnotami v živote by mali byť tri vzácne ľudské schopnosti. Tieto tri schopnosti by ste mali celý život trénovať a pri podnikaní zdokonaľovať. Ako prvú by ste mali trénovať schopnosť získavať overené vedomosti. Overené vedomosti sa získavajú vlastnou skúsenosťou, učením, čítaním alebo počúvaním overených zdrojov vedomostí. 

Ako druhú schopnosť, by ste mali trénovať schopnosť vnímať krásu. Krásu môžete vnímať  v prírode, v ľuďoch alebo v umení a tiež v najrôznejších situáciách a pocitoch, ktoré sám ako podnikateľ zažívate alebo ktorých ste tvorcom. 

Treťou a rozhodujúcou schopnosťou, je vaša schopnosť udržiavať a kultivovať váš zdravý a pravdivý vzťah k sebe samému, k zákazníkom a k partnerom. Iba prostredníctvom tejto kultivovanej sebaúcty môžete kultivovať a pozitívne rozvíjať vzťahy s druhými ľuďmi vo vašom najbližšom okolí. 

Zapamätajte si, že ľudia si nebudú pamätať čo ste im hovorili, ale určite si budú pamätať, ako si cítili v vo vašej prítomnosti. Zapamätajte si, že podnikanie je nástrojom na napĺňanie vašich hodnôt a túžob. V podnikaní budete iba tak úspešný, ako kvalitné a hodnotné budú vaše nesebecké túžby. 

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde