pozadie mobil v rukách

10 najčastejších chýb pri podnikaní na Slovensku

calendar
Podnikanie

Zdieľať:

podnikanie
 1. Nedostatočné plánovanie: Mnoho podnikateľov začína podnikať bez jasného obchodného plánu. Je dôležité mať jasnú víziu a stratégiu pre váš podnik.
 2. Nesprávne financovanie: Podnikatelia často podceňujú, koľko peňazí budú potrebovať na spustenie a prevádzku svojho podniku. Je dôležité mať realistický finančný plán.
 3. Nedostatok trhových výskumov: Bez porozumenia trhu a vašich zákazníkov nemôžete efektívne predávať svoje produkty alebo služby.
 4. Zlý manažment času: Podnikanie si vyžaduje veľa času a energie. Je dôležité efektívne riadiť svoj čas a priorizovať úlohy.
 5. Nedostatok flexibility: Trhy sa neustále menia a podnikatelia musia byť schopní prispôsobiť sa týmto zmenám.
 6. Nesprávne stanovenie cien: Cena vašich produktov alebo služieb by mala odzrkadľovať ich hodnotu pre zákazníka, ale aj pokryť vaše náklady a zisk.
 7. Zanedbávanie marketingu a reklamy: Bez efektívnej marketingovej stratégie môže byť ťažké prilákať a udržať zákazníkov.
 8. Nedostatok siete: Vytváranie a udržiavanie silnej siete kontaktov môže byť kľúčové pre úspech vášho podniku.
 9. Nedostatok zručností: Mnoho podnikateľov nemá všetky potrebné zručnosti na riadenie podniku. Môže byť užitočné najímať odborníkov alebo sa učiť nové zručnosti.
 10. Nesprávne riadenie rastu: Rýchly rast môže byť pre podnikanie náročný. Je dôležité riadiť rast vašej firmy opatrne a udržateľne.

Tieto chyby sú bežné a môžu viesť k problémom v podnikaní. Avšak s riadnym plánovaním a pripravenosťou sa im možno vyhnúť a dosiahnuť úspech vo vašom podnikaní.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde