pozadie mobil v rukách

Výhody mimosúdneho vyrovnania

calendar
Dohoda Mimosúdne vyrovnanie

Zdieľať:

Aj závažné právne spory je možné riešiť dohodou bez súdu. Ak to nejde medzi spornými stranami, môže pomôcť mediátor, alebo advokát. Vydať sa cestou mimosúdneho vyrovnania je rýchlejšie, lacnejšie a často aj efektívnejšie riešenie sporu, ako prostredníctvom súdov.

Rýchle, lacné a úspešné

Mimosúdne vyrovnanie alebo mimosúdna dohoda je na Slovensku už viac ako 15 rokov oficiálne uznanou možnosťou riešenia sporov. Najčastejšie sa však týmto spôsobom riešia občiansko – právne vzťahy. Namiesto dlhých súdnych konaní je možné pristúpiť k dohode pomocou mediátora alebo advokáta, ktorý obom stranám načrtne aké sú alternatívny, možnosti a vzhľadom na situáciu aj možné výsledky prípadného súdneho konania.

Zároveň predkladá aj možnosti, ako dosiahnuť vyriešenie sporu bez súdu a k spokojnosti zúčastnených. Mimosúdne vyrovnanie je pritom možné dosiahnuť aj systémom, že každý zo zúčastnených strán sa s advokátom alebo mediátorom radí samostatne.

Výhod prečo sa vyhnúť súdu je viacero

Mimosúdne riešenie sporu je rýchlejšie ako súdne pojednávanie, ktoré sa môže vliecť roky. Mimosúdne vyrovnanie je možné dosiahnuť rádovo v dňoch až týždňoch. Zároveň ide o lacnejšiu možnosť ako platiť súdne trovy, podania na súd a samozrejme aj čas, ktorý stratíte na súde je drahý. Mimosúdne vyrovnanie je razantne lacnejšie. Ďalším plusom je aj diskrétnosť, keďže sa pomocou advokáta môžu dohodnúť obe strany bez komplikovaných súdnych ťahaníc.

Mimosúdne vyrovnanie je výhodou pre vzťahy

Ak sa sporíte s obchodným partnerom o nezaplatenú faktúru, je situácia úplne iná, ako keď chcete urovnať susedské spory, alebo delenie majetku, či otázku výživného pri rozvode. Vtedy je mimosúdna dohoda lepšou alternatívou. Dôvod je jednoduchý. Vzájomná dohoda je vždy lepšia forma v prípade, ak s človekom, s ktorým máte spor plánujete alebo budete musieť vychádzať aj po vyriešení sporu.

Výsledkom je písomná dohoda

Aj mimosúdna dohoda a vyrovnanie majú svoje právne platné výstupy. Dokumentom, ktorý vzniká je Dohoda o mimosúdnom riešení sporu. Tú podpíšu obe zúčastnené strany a spor sa ňou považuje za vyriešený. Takúto dohodu vypracuje advokát alebo mediátor. 

Poradíme vám s mimosúdnym vyrovnaním

Ak hľadáte možnosti, ako urovnať spor mimosúdnou cestou, v Rýchlej právnej pomoci vám už v základnej prvej konzultácii poradíme, či je vo vašom prípade mimosúdne vyrovnanie možné a ako najlepšie postupovať.  Zároveň aj keď nebude možná mimosúdna dohoda, dobrý advokát je najlepšou voľbou, ako aj prípadné súdne konanie dotiahnuť do úspešného konca. 

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde