pozadie mobil v rukách

Kategória: Mimosúdne vyrovnanie

Výhody mimosúdneho vyrovnania

Aj závažné právne spory je možné riešiť dohodou bez súdu. Ak to nejde medzi spornými stranami, môže pomôcť mediátor, alebo advokát. Vydať sa cestou mimosúdneho vyrovnania je rýchlejšie, lacnejšie a často aj efektívnejšie riešenie sporu, ako prostredníctvom súdov. Rýchle, lacné a úspešné Mimosúdne vyrovnanie alebo mimosúdna dohoda je na Slovensku už viac ako 15 rokov oficiálne uznanou […]

Čítať viac
calendar