pozadie mobil v rukách

10 najčastejších chýb pri objednávaní stavebných prác na Slovensku

calendar
Zmluvy

Zdieľať:

stavebné práce
 1. Nedostatočná príprava: Mnoho ľudí začína stavebné práce bez dostatočnej prípravy a plánovania. Je dôležité mať jasnú predstavu o tom, čo chcete dosiahnuť.
 2. Nesprávne výber stavebnej firmy: Výber nesprávnej stavebnej firmy môže viesť k problémom. Je dôležité vykonať dôkladný výskum a získať referencie pred výberom firmy.
 3. Nedostatok komunikácie: Komunikácia je kľúčová pri každom stavebnom projekte. Je dôležité udržiavať otvorenú a pravidelnú komunikáciu so stavebnou firmou.
 4. Nedodržanie rozpočtu: Mnoho ľudí má problémy s dodržaním rozpočtu pri stavebných prácach. Je dôležité mať realistický rozpočet a sledovať výdavky.
 5. Nedostatok zmluvy: Zmluva je nevyhnutná pri objednávaní stavebných prác. Mala by obsahovať všetky podrobnosti o práci, vrátane ceny, termínov a očakávaných výsledkov.
 6. Nedostatok dohľadu: Je dôležité sledovať priebeh stavebných prác a uistiť sa, že sa dodržiavajú všetky plány a špecifikácie.
 7. Nedostatok poistenia: Poistenie je dôležité pri stavebných prácach. Môže chrániť pred nečakanými nákladmi alebo škodami.
 8. Nedostatok povolení: Všetky stavebné práce vyžadujú určité povolenia. Je dôležité získať všetky potrebné povolenia pred začiatkom prác.
 9. Nedostatok flexibility: Stavebné projekty často vyžadujú určitú mieru flexibility. Je dôležité byť pripravený na nečakané zmeny alebo oneskorenia.
 10. Nedostatok zručností: Mnoho ľudí sa pokúša vykonať stavebné práce sami, bez potrebných zručností. To môže viesť k chybám a problémom.

Tieto chyby sú bežné pri objednávaní stavebných prác. Avšak s riadnym plánovaním a pripravenosťou sa im možno vyhnúť a dosiahnuť úspešný výsledok vo svojom stavebnom projekte.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde