pozadie mobil v rukách

10 najčastejších chýb uchádzača o zamestnanie na Slovensku

calendar
Zamestnanie

Zdieľať:

uchádzač o zamestnanie
 1. Nedostatočná príprava na pohovor: Mnoho uchádzačov príde na pohovor bez dostatočnej prípravy. Je dôležité vedieť niečo o firme a pozícii, o ktorú sa uchádzate.
 2. Nesprávne oblečenie: Prvý dojem je dôležitý. Uchádzači by mali byť oblečení profesionálne a primerane kultúre firmy.
 3. Nedostatok otázok: Pohovor je aj príležitosťou pre uchádzača zistiť viac o firme a pozícii. Uchádzači by mali mať pripravené otázky, ktoré ukážu ich záujem a angažovanosť.
 4. Nedostatok sebavedomia: Sebavedomí uchádzači vytvárajú lepší dojem. Je dôležité byť sebaisto, ale nie arogantne.
 5. Nedostatok skúseností: Mnoho uchádzačov nemá relevantné skúsenosti alebo zručnosti pre pozíciu, o ktorú sa uchádzajú. Je dôležité zdôrazniť prenositeľné zručnosti a ochotu učiť sa.
 6. Nesprávne správanie: Uchádzači by mali byť profesionálni a zdvorilí počas celého procesu výberu.
 7. Nedostatok flexibility: Flexibilita môže byť pre zamestnávateľa atraktívna. Uchádzači by mali byť ochotní prispôsobiť sa potrebám firmy.
 8. Nedostatok iniciatívy: Uchádzači by mali prejaviť iniciatívu a ukázať, že sú motivovaní a majú chuť pracovať.
 9. Nedostatok pripravenosti na otázky týkajúce sa slabých stránok: Toto je bežná otázka na pohovoroch a uchádzači by mali byť pripravení na ňu odpovedať.
 10. Nedostatok sledovania po pohovore: Po pohovore je dobré poslať ďakovný email alebo list. To ukáže vašu profesionalitu a záujem o pozíciu.

Tieto chyby sú bežné pri hľadaní zamestnania. Avšak s riadnym plánovaním a pripravenosťou sa im možno vyhnúť a zvýšiť svoje šance na úspešné získanie zamestnania.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde