pozadie mobil v rukách

10 najčastejších chýb pri zamestnávaní ľudí na Slovensku

calendar
Zamestnanie

Zdieľať:

Zamestnávanie
 1. Nedostatočná príprava: Mnoho zamestnávateľov nevenuje dostatok času a úsilia na prípravu pred zamestnávaním. Je dôležité mať jasnú predstavu o tom, akého zamestnanca hľadáte.
 2. Nesprávne inzerovanie: Inzerát by mal byť jasný, presný a lákavý pre potenciálnych zamestnancov. Nesprávne inzerovanie môže viesť k tomu, že neprilákate správnych kandidátov.
 3. Zanedbávanie školení: Školenie je kľúčové pre úspešné zamestnávanie. Bez správneho školenia môže byť pre nových zamestnancov ťažké zapadnúť do tímu a efektívne pracovať.
 4. Nedostatok komunikácie: Komunikácia je kľúčová v každom zamestnávanom procese. Zamestnávatelia by mali byť otvorení a transparentní voči potenciálnym zamestnancom.
 5. Nedostatok flexibility: Flexibilita môže byť pre mnohých zamestnancov dôležitá. Zamestnávatelia, ktorí nie sú flexibilní, môžu stratiť talentovaných kandidátov.
 6. Nesprávne hodnotenie: Hodnotenie kandidátov by malo byť objektívne a spravodlivé. Nesprávne hodnotenie môže viesť k tomu, že nezamestnáte najlepšieho kandidáta pre danú pozíciu.
 7. Nedostatok zručností: Zamestnávatelia by mali mať potrebné zručnosti na riadenie zamestnancov. To zahŕňa vedenie, komunikáciu, rozhodovanie a mnoho ďalších.
 8. Nedostatok motivácie: Motivácia je kľúčová pre úspešné zamestnávanie. Zamestnávatelia by mali byť schopní motivovať svojich zamestnancov a udržiavať ich angažovanosť.
 9. Nedostatok ocenenia: Ocenenie je dôležité pre zamestnancov. Zamestnávatelia, ktorí neocenia svojich zamestnancov, môžu stratiť talentovaných ľudí.
 10. Nedostatok rozvoja: Zamestnávatelia by mali ponúkať možnosti pre rozvoj a rast svojich zamestnancov. Bez týchto možností môžu zamestnanci cítiť, že stagnujú.

Tieto chyby sú bežné pri zamestnávaní ľudí. Avšak s riadnym plánovaním a pripravenosťou sa im možno vyhnúť a nájsť a udržať si talentovaných zamestnancov.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde