pozadie mobil v rukách

10 najčastejších dôvodov sporov medzi spoločníkmi v spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku

calendar
Spory

Zdieľať:

spor medzi spoločníkmi
 1. Nesúlad v očakávaniach: Spoločníci môžu mať rôzne očakávania týkajúce sa budúcnosti spoločnosti, čo môže viesť k sporom.
 2. Nesúhlas o financiách: Spory o financie sú bežné, či už ide o rozdelenie zisku, investície alebo finančné riadenie spoločnosti.
 3. Nedostatok jasnej dohody: Ak nie je jasne stanovené, ako sa majú rozhodovať o dôležitých otázkach, môže to viesť k sporom.
 4. Nedostatok komunikácie: Nedostatok otvorenej a úprimnej komunikácie môže viesť k nedorozumeniam a konfliktom.
 5. Nesúlad v podnikateľskej vízii: Ak spoločníci nemajú rovnakú víziu pre spoločnosť, môže to viesť k sporom.
 6. Nedostatok rešpektu: Ak jeden alebo viacerí spoločníci necítia, že sú rešpektovaní, môže to viesť k konfliktom.
 7. Nesúhlas o strategických rozhodnutiach: Spory môžu vzniknúť, ak spoločníci nesúhlasia s rozhodnutiami týkajúcimi sa strategického smerovania spoločnosti.
 8. Nedostatok jasnej role: Ak nie je jasne stanovené, kto je zodpovedný za čo, môže to viesť k sporom.
 9. Nedostatok flexibility: Ak jeden alebo viacerí spoločníci nie sú ochotní prispôsobiť sa zmenám, môže to viesť k konfliktom.
 10. Nedostatok dôvery: Dôvera je kľúčová v každom obchodnom vzťahu. Ak spoločníci stratia dôveru jeden v druhého, môže to viesť k sporom.

Tieto dôvody sú bežné pri sporoch medzi spoločníkmi v spoločnosti s ručením obmedzeným. Avšak s riadnym plánovaním, komunikáciou a rešpektom sa im možno vyhnúť a dosiahnuť harmonický obchodný vzťah.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde