pozadie mobil v rukách

Rozvod: Čo si môžete dohodnúť sami a čo určí súd?

calendar
Rozvod

Zdieľať:

Na Slovensku právny poriadok ukončenie manželstva dohodou neumožňuje. To však neznamená, že sa na rozvode s partnerom nedá rozumne dohodnúť a skrátiť si tak nutné nepríjemnosti, ktoré rozpad manželstva sprevádzajú, na minimum.

Rozviesť vás musí súd

Rozvod v súčasnej dobe nie je žiadnou raritou. Niektoré krajiny síce umožňujú ukončiť manželstvo vzájomnou dohodou manželov, ktorú im úrady len potvrdia, na Slovensku takáto prax nie je. Rozvod je možný len súdnou cestou. To však neznamená, že sa neprihliada na dohodu manželov. Práve naopak. Ideálnym stavom je, ak sa obaja na rozvode dohodnú a obaja s rozvodom súhlasia. V prípade, že jeden z dvojice s rozvodom nesúhlasí, rozvod je možný, ale môžu prísť komplikácie zo strany súdu a rozvod nemusí byť jednoduchý. Súd totiž postupuje v súlade so zákonom o rodine, kde sa píše:

 „Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“ Ak s rozvodom nesúhlasia obaja partneri, môže súd manželstvo nerozviesť a odporučiť možnosť urovnania sporu. Preto je vhodné sa na rozvode racionálne dohodnúť. Tak isto návrh musí obsahovať aj sumarizáciu príčin, prečo už manželstvo stratilo funkciu.

Starostlivosť o deti

Ide o veľmi častý spor, na ktorom sa rodičia nevedia dohodnúť. A vtedy sa musí počítať aj s dlhým súdnym procesom. Ideálne však je, ak sa aj v starostlivosti o deti a výživnom dohodnete s partnerom dopredu a súdu predložíte vaše rozhodnutie. Platí totiž, že súd prihliada pri rozvode na dohodu manželov a ak obaja s dohodou súhlasia, akceptuje ju. Do rozvodu vstupuje len v prípade, že sa manželia nedohodnú. Pravidlo je však také, že vždy je lepšie, ak o osude detí rozhodujú rodičia, ako niekto cudzí. 

Rodičovská dohoda by mala obsahovať, ktorému rodičovi budú maloleté deti zverené, prípadné aká forma starostlivosti bude aplikovaná. Rovnako je vhodné s a dohodnúť aj na výške výživného.

Majetková dohoda

Rozdelenie majetku z bezpodielového spoluvlastníctva manželov je v prvom rade ponechané na dohodu manželov po rozvode. Ak sa však neviete dohodnúť, opäť nastupuje rozdelenie majetku súdom. Ten postupuje podľa zákona a majetok nadobudnutý po manželstve bude deliť na polovicu. Samozrejme so zákonnými výnimkami ako dedičstvo a podobne. Nie je však pravidlo, že sa majetok musí deliť na polovicu. Ak si dvaja manželia vedia rozumne rozdeliť majetok, súd to nechá na ich uvážení. Je však nutné si dávať pozor na premlčaciu dobu. Tá je v prípade majetku po rozvode tri roky. 

Pomôcť môže aj právnik a mediátor

Veľkou pomocou pred rozvodom môže byť rýchla právna pomoc prostredníctvom nezávislého advokáta, alebo mediátora. Vďaka nemu môžu manželia uzatvoriť dohodu o všetkých majetkových aj vzťahových záležitostiach. Kvalifikovaný advokát na rodinné právo vie poskytnúť odborné rady, aj právnu analýzu a poukázať na prípadné dôsledky súdnych sporov. Dohoda tak môže byť rýchla a mimosúdna.

Rozvod bude menej stresujúci a kratší. zároveň k spokojnosti oboch partnerov. Zvážte teda rýchlu právnu pomoc pred samotným podaním žiadosti na súd. Aj v prípade, že k mimosúdnej dohode nakoniec nedôjde, kvalitný advokát bude vhodným partnerom aj pri súdnom konaní.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde