pozadie mobil v rukách

10 najčastejších dôvodov rozvodu na Slovensku

calendar
Rozvod

Zdieľať:

rozvod
 1. Nesúlad v očakávaniach: Mnoho párov vstupuje do manželstva s rôznymi očakávaniami týkajúcimi sa rôznych aspektov života, ako sú financie, deti, kariéra a voľný čas.
 2. Finančné problémy: Finančné problémy a nesúhlas o tom, ako sa majú peniaze spravovať, sú častým dôvodom rozvodu.
 3. Nedostatok komunikácie: Komunikácia je kľúčová pre každý vzťah. Nedostatok otvorenej a úprimnej komunikácie môže viesť k nedorozumeniam a konfliktom.
 4. Nesúlad v otázkach detí: Rozdielne názory na výchovu detí môžu byť zdrojom konfliktu v manželstve.
 5. Nedostatok intímnosti a emocionálnej blízkosti: Nedostatok intímnej a emocionálnej blízkosti môže viesť k pocitu osamelosti a nespokojnosti v manželstve.
 6. Nevera: Nevera je jedným z najčastejších dôvodov rozvodu. Porušenie dôvery môže byť ťažké prekonať.
 7. Nedostatok rešpektu a ocenenia: Každý potrebuje cítiť sa v manželstve rešpektovaný a ocenený. Ak tieto potreby nie sú naplnené, môže to viesť k nespokojnosti a konfliktom.
 8. Nesúlad v životných cieľoch: Ak majú partneri rôzne životné ciele, môže to viesť k napätí a nesúladu v manželstve.
 9. Nedostatok osobného priestoru a slobody: Každý potrebuje určitý stupeň osobného priestoru a slobody. Ak tieto potreby nie sú rešpektované, môže to viesť k frustrácii a nespokojnosti.
 10. Nedostatok spoločných záujmov: Spoločné záujmy a aktivity môžu posilniť väzby medzi partnermi. Ak tieto chýbajú, môže to viesť k pocitu vzdialenosti a nesúladu.

Tieto dôvody sú bežné pri rozvodoch. Avšak s riadnym poradenstvom a podporou sa im možno vyhnúť a dosiahnuť zdravý a šťastný vzťah.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde