pozadie mobil v rukách

10 najčastejších chýb pri riešení otázok domáceho násilia na Slovensku

calendar
Rozvod Trestné oznámenie

Zdieľať:

domáce násilie
 1. Nedostatok informácií: Mnoho ľudí nie je dostatočne informovaných o tom, čo presne predstavuje domáce násilie a ako ho rozpoznať.
 2. Nedostatok podpory: Obete domáceho násilia často nemajú dostatok podpory, či už ide o emocionálnu podporu, právnu pomoc alebo bezpečné miesto, kde by mohli bývať.
 3. Nedostatok vzdelávania: Vzdelávanie o domácom násilí by malo byť súčasťou školských programov, aby sa mladí ľudia naučili rozpoznávať a riešiť tieto situácie.
 4. Nedostatok komunikácie: Obete domáceho násilia sa často cítia izolované a majú strach hovoriť o svojej situácii.
 5. Nedostatok právnej ochrany: Právne systémy niekedy nedokážu efektívne chrániť obete domáceho násilia a potrestať páchateľov.
 6. Nedostatok zdrojov: Centrá pre obete domáceho násilia často nemajú dostatok zdrojov na to, aby mohli poskytnúť potrebnú pomoc.
 7. Nedostatok odbornej pomoci: Odborná pomoc, ako je napríklad terapia, je často nevyhnutná pre obete domáceho násilia, ale nie je vždy dostupná.
 8. Nedostatok prevencie: Prevencia domáceho násilia by mala byť prioritou, ale často sa na ňu nekladie dostatočný dôraz.
 9. Nedostatok rešpektu: Obete domáceho násilia sa často stretávajú s predsudkami a nerešpektovaním zo strany spoločnosti.
 10. Nedostatok dlhodobých riešení: Riešenie problému domáceho násilia vyžaduje dlhodobé stratégie, nie len krátkodobé opatrenia.

Tieto chyby sú bežné pri riešení otázok domáceho násilia. Avšak s riadnym vzdelávaním, podporou a zdrojmi sa im možno vyhnúť a dosiahnuť úspešné riešenie týchto otázok.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde