pozadie mobil v rukách

Nezaplatili vám faktúru? Takéto máte možnosti

calendar
Právnik

Zdieľať:

Nezaplatené a meškajúce faktúry vedia ohroziť každé podnikanie. Najhoršie však je, že s touto situáciou sa vo svojom podnikaní stretol prakticky každý. Nie však každý sa rozhodol k dlžníkom pristupovať správnym spôsobom. Správny postoj zaručí, že vaše podnikanie nebude ohrozené a rovnako ani v budúcnosti vaša spoločnosť nebude patriť k tým, ktorej veritelia platia faktúry ako poslednej.

Máte tri možnosti

Deň splatnosti faktúry prešiel a vy nemáte svoje peniaze na účte. Už vtedy je najvyšší čas konať. Na vymáhanie dlžoby je možné aplikovať tri možnosti. Priateľské upozornenie, mimosúdne a súdne konanie. Ideálne je, ak splatnosť faktúry okamžite urgujete telefonicky, alebo e-mailom. Niekedy sa stane, že na faktúru sa iba zabudlo a úhrada je do pár dní vyriešená. V prípade obštrukcií však bude potrebné venovať vymáhaniu peňazí viac pozornosti.

Pripravte predžalobnú výzvu

Ak ste dlžníka slušne raz, či dvakrát upozornili a úhrada stále neprebehla, viete, že to so zabudnutím nemá nič spoločné a nie je dôvod čakať s predžalobnou výzvou. Tu je vhodné požiadať o pomoc právnika. V tomto kroku vám veľmi môže pomôcť práve rýchla právna pomoc. Právnik presne vie, ako predžalobnú výzvu naformulovať, čo v nej uviesť a ako postupovať, aby sa dlžník spamätal a čiastku uhradil. Z našej skúsenosti vyplýva, že mnoho dlžníkov k takejto výzve pristupuje s omnoho väčším rešpektom, ako k urgenčným e-mailom, ktoré často aj rovno hádže do koša. Vďaka rýchlej právnej pomoci tak môžete mať svoje peniaze vyplatené rýchlo a bez ďalších zdržaní.

Súdne konanie

V niektorých prípadoch dlžníci počítajú aj zo scenárom, že predžalobná výzva nie je záväzná a dlžník sa neodhodlá na vymáhanie súdom. Respektíve súdne konanie sa bude naťahovať. Aj v takomto prípade vie právna pomoc urýchliť celý proces dokazovania a súdny spor nemusí vôbec trvať dlho. 

Dnes máte možnosť vymáhať dlžnú čiastku návrhom na vydanie platobného rozkazu. Ním sa začne skrátené súdne konanie, ktorého výsledkom je súdom vydaný platobný rozkaz. K nemu prichádza vtedy, ak súd nemá žiadne pochybnosti o oprávnenosti pohľadávky. Preto je vhodné postup koordinovať s právnikom, aby ste sa  k peniazom dostali čo najskôr. Na základe platobného rozkazu je totiž povinnosť uhradiť pohľadávku do 15 dní. 

Konajte čo najrýchlejšie

Pri meškajúcej faktúre nie je príliš veľa času na odkladanie vymáhania. Vymožiteľnosť pohľadávky klesá s časom, ktorý dlžníkovi doprajete.  Štatistiky hovoria, že pohľadávky do jedného mesiaca po lehote splatnosti sú vymožiteľné s úspešnosťou približne 90%. Už tri mesiace sú prelomové, kedy vymožiteľnosť výrazne klesá. Po pol roku je zhruba polovičná a po roku sa podarí vymôcť už obvykle len 25 % pohľadávok.

Najhoršie je, ak sa dostanete s pohľadávkou nad 4 roky. Vtedy už totiž uplynie premlčacia doba a aj v prípade, že sa obrátite na súd, dlžník vznesie námietku premlčacej doby a k peniazom sa s najväčšou pravdepodobnosťou už nedostanete. Preto môže rýchla právna pomoc vyriešiť vaše problémy s dlžníkom rýchlo a efektívne.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde