pozadie mobil v rukách

Exekúcia: Na čo všetko a kedy môže siahnuť exekútor? V čom môže pomôcť právnik?

calendar
Exekúcia Právnik

Zdieľať:

Exekúcia sa týka čoraz väčšieho počtu ľudí. To, že vás dobehli dlhy však neznamená, že sa nemôžete pri výkone exekúcie brániť. Ani exekútor totiž nemá právo siahnuť vám na všetko. Rýchla právna pomoc preto môže byť aj cestou, ako zvládnuť splatenie dlhov. 

Exekúcii je lepšie sa vyhnúť

Problém s platením dlhov môže postihnúť každého. Ak taký prípad nastane, je vhodné komunikovať s tým komu dlžíteskôr, ako mu nezaplatíte splátku. V tomto prípade je to cesta, ako sa vyhnúť exekúcii, ktorá vám splátky automaticky predraží o poplatky exekútora a hrozí napríklad blokácia účtu. Ak chcete komunikovať ako dlžník s veriteľom, ale netrúfate si na to sami, pomoc právnika môže odvrátiť niekoľko ďalších nepríjemných dôsledkov.

Čo sa stane pri exekúcii?

Ako prvé je vydaný exekučný titul. Ak súd následne nezistí dôvody na zamietnutie návrhu na vykonanie exekúcie, do 15 dní od doručenia návrhu vydá poverenie na vykonanie exekúcie. Následne začne konať vo vymáhaní dlhu exekútor. Ten môže splatenie vášho dlhu zabezpečiť nasledovnými spôsobmi:

  • zrážkami zo mzdy a ďalších príjmov
  • predajom hnuteľných vecí
  • predajom cenných papierov
  • predajom nehnuteľností
  • predajom podniku

V prípade, že sa dlh týka vyživovacej povinnosti, môže exekúcia skončiť aj príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

Na čo exekútor siahnuť nemôže?

Exekútor pri vymáhaní dlhov nezačína hneď predajom vášho domu alebo bytu. Najprv sa pristupuje k zrážkam zo mzdy, následne predaju hnuteľných vecí a až neskôr prichádzajú na rad nehnuteľné veci. Napriek tomu sú niektoré veci pre exekútora nedotknuteľné. Exekútor nemôže nikdy siahnuť na bežné súčasti odevov, bielizeň a obuv, veci dlžníka, ktoré potrebuje na prácu. Nemôže vám siahnuť na snubný prsteň a obrúčku, študijnú literatúru a hračky. Exekútor pri zrážkach nemôže siahnuť ani na sumu životného minima. Tá je v súčasnosti 214,83 eur. 

Pozor pri živnosti

Súčasné roky sú poznačené pandémiou a znamenajú ťažké roky aj pre mnohých živnostníkov. Tí však majú s exekúciou často závažné problémy. Na rozdiel od spoločnosti s ručením obmedzeným, ručí živnostník za svoje dlhy a prípadne straty celým svojim majetkom. To znamená, že v prípade exekúcie u živnostníka môže exekútor siahnuť aj na majetok obchodný, osobný, dokonca aj ten, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Živnostník totiž  ručí za podnikateľské záväzky aj celým majetkom rodiny. 

V takomto prípade radíme našim klientom, aby pred začiatkom podnikania zúžili bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, alebo ho úplne zrušili. Podnikateľ tak vie chrániť lepšie majetok svojej rodiny. V právnom postupe vám môže veľmi efektívne poradiť Rýchla právna pomoc. Vďaka tomu sa v budúcnosti vyhnete mnohým situáciám, kedy by vám pre problémy v podnikaní hrozila aj exekúcia rodinného majetku.    

S exekútorom komunikujte

Aj keď je exekúcia nepríjemnou záležitosťou, od prvej chvíle s exekútorom komunikujte. ideálne s právnou pomocou. Môžete požiadať o jej odklad. Môžete sa dohodnúť na splátkovom kalendári. Možností je viac. Ak hľadáte rýchle riešenie z nepríjemnej situácie, obráťte sa na Rýchlu právnu pomoc, radi vám pomôžeme. 

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde