pozadie mobil v rukách

10 vecí, ktoré by ste nemali diskutovať so svojím právnikom

calendar
Konflikty Právnik

Zdieľať:

diskusia s právnikom
 1. Osobné predsudky: Právnik je tu na to, aby vám pomohol s právnymi problémami, nie na to, aby diskutoval o vašich osobných predsudkoch.
 2. Nelegálne aktivity: Ak plánujete vykonať nelegálnu aktivitu, právnik vám nemôže poskytnúť poradenstvo alebo podporu.
 3. Falošné informácie: Nikdy by ste nemali klamať alebo poskytovať falošné informácie svojmu právnikovi. To môže mať vážne dôsledky pre váš prípad.
 4. Nerelevantné osobné detaily: Vaše osobné životné detaily, ktoré nie sú relevantné pre váš právny prípad, by nemali byť predmetom diskusie.
 5. Finančné informácie, ktoré nie sú súčasťou prípadu: Akékoľvek finančné informácie, ktoré nie sú priamo spojené s vaším právnym prípadom, by nemali byť zdieľané.
 6. Názory na iných právnikov: Vaše názory na iných právnikov alebo právne firmy sú pre váš prípad irelevantné a nemali by byť predmetom diskusie.
 7. Politické názory: Vaše politické názory sú osobné a nemali by byť predmetom diskusie s vaším právnikom, pokiaľ nie sú priamo spojené s vaším prípadom.
 8. Názory na súdne rozhodnutia: Vaše názory na súdne rozhodnutia alebo právne predpisy, ktoré nie sú relevantné pre váš prípad, by nemali byť predmetom diskusie.
 9. Názory na súdne procesy: Vaše názory na súdne procesy, ktoré nie sú relevantné pre váš prípad, by nemali byť predmetom diskusie.
 10. Názory na zákony, ktoré nie sú súčasťou prípadu: Vaše názory na zákony, ktoré nie sú priamo spojené s vaším prípadom, by nemali byť predmetom diskusie.

Tieto body sú dôležité pri komunikácii s právnikom. Vždy je dobré mať na pamäti, že právnik je tu na to, aby vám pomohol riešiť právne problémy, a nie na to, aby diskutoval o nerelevantných alebo osobných témach.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde