pozadie mobil v rukách

10 najčastejších chýb pri braní si hypotekárnych úverov na Slovensku

calendar
Hypotéka

Zdieľať:

hypotéka
 1. Nedostatočný výskum: Mnoho ľudí sa rozhodne pre prvú hypotéku, ktorú nájdu, bez toho, aby porovnali rôzne ponuky na trhu.
 2. Nesprávne pochopenie podmienok úveru: Je dôležité pochopiť všetky podmienky úveru, vrátane úrokových sadzieb, poplatkov a sankcií za predčasné splatenie.
 3. Nedostatok finančnej rezervy: Pred získaním hypotéky by ste mali mať dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nákladov spojených s vlastníctvom nehnuteľnosti, ako sú údržba, dane a poistenie.
 4. Nesprávne hodnotenie vlastnej finančnej situácie: Je dôležité realisticky zhodnotiť svoju schopnosť splácať úver. Nesprávne hodnotenie môže viesť k finančným problémom v budúcnosti.
 5. Nedostatok poradenstva: Hypotekárne úvery sú zložité produkty a môže byť užitočné vyhľadať odborné poradenstvo pred ich získaním.
 6. Nedostatok dlhodobého plánovania: Hypotéka je dlhodobý záväzok a je dôležité zvážiť, ako sa vaša finančná situácia môže zmeniť v priebehu času.
 7. Nesprávne pochopenie typu úveru: Existujú rôzne typy hypoték, vrátane pevných, variabilných a kombinovaných úrokových sadzieb. Je dôležité pochopiť, aký typ úveru je pre vás najlepší.
 8. Nedostatok pochopenia pre poistenie úveru: Poistenie úveru môže byť dôležitou súčasťou hypotekárneho úveru. Je dôležité pochopiť, čo pokrýva a čo nie.
 9. Nedostatok záujmu o štátne podpory: Existujú rôzne štátne programy, ktoré môžu pomôcť pri získaní hypotéky. Je dôležité byť informovaný o týchto možnostiach.
 10. Nedostatok záujmu o možnosti predčasného splatenia: Predčasné splatenie hypotéky môže ušetriť peniaze na úrokoch. Je dôležité pochopiť svoje možnosti v tejto oblasti.

Tieto chyby sú bežné pri získaní hypotekárneho úveru. Avšak s riadnym výskumom a pripravenosťou sa im možno vyhnúť a získať hypotéku, ktorá je pre vás najlepšia.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

 • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
 • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
 • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde