pozadie mobil v rukách

Ako podať námietku pri exekúcii?

calendar
Exekúcia

Zdieľať:

Na Slovensku prebieha aktuálne niekoľko miliónov exekučných konaní. Avšak to, že vám začala exekúcia, neznamená, že všetky úkony ktoré, ktoré exekútor voči vám podstúpi, musíte strpieť. Aj voči exekúcii sa dajú vzniesť námietky. 

S oprávnenou námietkou nečakajte

Začatie exekúcie vám oznámi exekútor. Takéto upovedomenie vám bude doručené doporučene a následne môžete proti exekúcii vzniesť námietky. Netreba však čakať. Lehota na podanie námietok je pomerne krátka a trvá iba 14 dní. Ešte kratšiu lehotu a to tri dni máte v takom prípade, ak sa nechcete ohradiť voči exekúcii, iba trovom exekúcie a ich výške. 

Komu podať námietky?

Námietky proti exekúcii, postupu, alebo trovom sa musia adresovať poverenému exekútorovi. To znamená, že sa dlžník neobracia priamo na súd. Exekútor bude následne postupovať námietky sudcovi. To si mnoho ľudí pletie. Avšak pozor, námietka nie je odvolanie. Námietky proti exekúcii je možné podať oprávnene iba v niektorých prípadoch:

  • medzičasom nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku 
  • nastali okolnosti, ktoré bránia vymáhaniu
  • existujú dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná

Aký vplyv má podanie námietky na exekúciu?

V princípe takýto úkon oddiali exekúciu. Bude potrené prešetriť oprávnenosť námietok. To až do rozhodnutia zabráni exekútorovi vykonať platobný rozkaz, napríklad zrážkami zo mzdy. Avšak exekútorovi vznesenie námietok nezakazuje zisťovať majetok, rovnako môže vykonať súpis majetku v byte a podobne. Jednoducho povedané, môže si preveriť stav majetku, ale zatiaľ naň nemôže siahnuť. Rovnako musíte umožniť exekútorovi vstup na pozemok, preverenie hnuteľných veci a podobne.

Námietky si dobre rozmyslite

Po obdržaní exekúcie, má prirodzene každý v ťaživej situácii tendenciu podať námietku. A tu často nastáva problém. Je vhodné sa o nich poradiť s právnikom. Aj rýchla právna pomoc vie byť na mieste, aby posúdila opodstatnenosť podania námietky voči exekúcii. Problém je totiž v tom, že klienti často vznesú námietky, v ktorých však len opisujú svoju nelichotivú finančnú situáciu.

Lenže tá nie je námietkou v pravom zmysle slova. Exekútor ju však musí postúpiť na prešetrenie aj keď vie, že bude zamietnutá. Avšak neopodstatnená námietka dlžníkovi nijako nepomôže, práve naopak. Po zamietnutí námietky vznikajú dlžníkovi ďalšie náklady a to vo výške 6 % z vymáhaného nároku, minimálne 66 eur. 

Poraďte sa s odborníkom

Mnoho dlžníkov sa dostalo do exekúcie práve preto, že nepoznajú svoje práva. Ak ste sa ocitli v exekúcii, tak rýchla právna pomoc a konzultácia vám vedia dať okamžite náhľad na to, ako postupovať, aby ste z nepríjemnej situácie vyšli čo najrýchlejšie a nerobili si ďalšie problémy.

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde