pozadie mobil v rukách

Úloha právnika pri dedičskom konaní

calendar
Dedičské konanie Právnik

Zdieľať:

Možno aj vy poznáte príbehy, v ktorých spory o dedičstvo rozhádali celú rodinu. Navyše nepripraveného dediča vedia ostatní pripraviť o nemalé sumy. To sú len niektoré z dôvodov, pre ktoré je vhodné nenechať dedičské konanie len v rukách notára. Aj krátka konzultácia s právnikom vám môže ušetriť mnoho starostí a obháji vaše nároky.

Notár na spory nestačí

S dedičským konaním má málokto mnoho skúseností. Je to aj preto, že je často sprevádzané emóciami a v živote ho neriešime často. Preto sa mnoho ľudí jednoducho spoľahne na notára, ktorý je dedičom pridelený z ich okresného súdu. Notár však nie je advokát, ani nemá právomoc riešiť prípadné spory, ktoré medzi dedičmi vzniknú. Jeho úlohou je previesť dedičov čo najrýchlejšie konaním k vysporiadaniu majetku. Nie vždy sa to však obíde bez emócií. V takom prípade sa môže dedičské konanie naťahovať a vyústiť aj do rozkolu v rodine. Tomu môže zabrániť príprava a advokát na vašej strane. 

Pripravte sa

Už pred dedičským konaním je najlepšie vedieť,  na aký dedičský podiel máte nárok. Či už zo závetu, alebo z dedičstva podľa zákonných pravidiel. Preto je vhodné naštudovať si aj základné dedičské právo, alebo požiadať o radu právnika, ktorý vám na základe rodinných väzieb rýchlo a jasne vysvetlí vaše postavenie a nároky. 

S právnikom môžete získať viac

Dobrý právnik vám dokonca môže zachrániť nemalé sumy. O to viac v situáciách, keď napríklad ide o veľký majetok, alebo sú rodinné vzťahy komplikované, neúplné, či inak neštandardné. Tak isto ak máte svoje požiadavky, je dobré ich komunikovať jasne, vecne a svoje nároky dokladovať. Napríklad aj zmluvami, výpismi z účtov, fotografiami a podobne. Na to, čo budete potrebovať vás právnik vynikajúco pripraví. Ak nechcete ísť na dedičské konanie osobne,  aj tu je možné nechať sa zastupovať advokátom.  

Aké sú najčastejšie spory v dedičskom konaní?

Mnohých dedičov prekvapí, aké spory sa začnú pri dedičskom konaní vyťahovať. Medzi najčastejšie, na ktoré je vhodné sa pripraviť patria:

  • Rozsah majetku. Teda to, čo do dedičstva bude spadať a čo nie. Obvykle ide hlavne o financie a hnuteľné veci.
  • Nespokojnosť s rozdelením dedičstva, pretože niekto s dedičov sa cíti ukrátený, alebo vydedený. Prípadne ak má pocit, že má nárok na majetok, ktorí si rozdelili iní dediči.
  • Čoraz častejším problémom sú pohľadávky a záväzky, ktoré je po zosnulom potrebné splniť. Do dedičstva sa totiž čoraz častejšie a viac dostávajú záväzky a dlhy.

Vždy je lepšie vyhnúť sa súdu

Ak počas dedičského konania vznikne spor, existuje niekoľko spôsobov, ako ho urovnať. najvýhodnejším je samozrejme dohoda. Tú môže urýchliť práve advokát, ktorý je nestranný.  Dokáže situáciu vyhodnotiť a objektívne  posúdiť. V prípade, že nepríde k dohode, ostáva už len súdne konanie. To je však zdĺhavé, komplikované, drahé aj náročné na čas. Avšak aj v ňom sa vám pomoc advokáta zíde. 

Čo sa udeje po uhradení ceny konzultácie?

  • check Budete kontaktovaný do 24 hodín skúseným špecialistom sa na oblasť zmlúv o dielo
  • check Po analýze vášho prípadu vám špecialista zodpovie vaše otázky, poradí vám ako najlepšie prípad riešiť a identifikuje riziká, ktoré je nutné minimalizovať
  • check Špecialista skontroluje vaše podklady, vypracuje potrebné zmluvy a podania, vyhotoví reklamácie vád, prípadne vás bude zastupovať na súde